Tổ chức đánh giá và xây dựng Sách Xanh tỉnh Bình Dương năm 2024

Chủ nhật - 24/03/2024 22:30

Thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thị hành, UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Kế hoạch tổ chức đánh giá và xây dựng Sách Xanh tỉnh Bình Dương năm 2024.

Tổ chức đánh giá và xây dựng Sách Xanh tỉnh Bình Dương năm 2024

Theo đó, Kế hoạch nhằm đánh giá và lựa chọn các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thực hiện tốt các yêu cầu về bảo vệ môi trường (BVMT) trên địa bàn tỉnh Bình Dương để ghi nhận vào Sách Xanh tỉnh Bình Dương năm 2024; đồng thời, tôn vinh, khen thưởng các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có thành tích xuất sắc trong BVMT và công bố thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng; góp phần thực hiện chính sách của Nhà nước về BVMT theo quy định tại Khoản 8 Điều 5 của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; nâng cao ý thức của cộng đồng doanh nghiệp về BVMT, lan tỏa và vận động các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh cải tiến và chấp hành tốt các quy định về BVMT.

Các tiêu chí đánh giá, phân loại cơ sở để đưa vào Sách Xanh tỉnh Bình Dương 2024 dựa trên cơ sở pháp lý là các yêu cầu về BVMT và các giải pháp cơ sở tự nguyện áp dụng nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu tác động đến môi trường; hạn chế sử dụng tài nguyên, hạn chế phát thải và sự tuân thủ của cơ sở trong công tác BVMT. Việc xây dựng Sách Xanh phải đảm bảo tính chính xác, công khai và kịp thời trên cơ sở đánh giá đúng hiệu quả và thành tích trong lĩnh vực BVMT của cơ sở. Sách Xanh ghi nhận và tôn vinh các thành tích của cơ sở trong công tác BVMT tính đến thời điểm công bố. Sách Xanh tỉnh Bình Dương có giá trị trong thời gian 02 năm; các cơ sở nằm trong Sách Xanh sẽ được đánh giá lại sau 02 năm kể từ thời điểm công bố.

Để được đưa vào danh sách đánh giá Sách xanh tỉnh Bình Dương 2024, cơ sở phải đáp ứng đầy đủ tất cả các điều kiện như: Có Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường/Giấy phép môi trường/Đăng ký môi trường hoặc các văn bản tương tương theo quy định tại khoản 2 Điều 171 của Luật Bảo vệ môi trường 2020; đã thực hiện các công trình, biện pháp xử lý chất thải theo hồ sơ môi trường đã được phê duyệt và đã được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác nhận; không bị xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT, tài nguyên nước hoặc không bị cộng đồng nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phản ánh về công tác BVMT hoặc trường hợp các cơ quan có thẩm quyền đang trong quá trình kiểm tra, xác minh, bước đầu nhận định có dấu hiệu vi phạm pháp luật về BVMT nhưng chưa bị cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định xử lý vi phạm theo quy định.

Về hình thức đánh giá và xây dựng Sách Xanh, các cơ sở có điểm tổng cộng từ 90 điểm trở lên thì được ghi tên vào Sách Xanh và được UBND tỉnh Bình Dương trao tặng biểu trưng Sách Xanh; các cơ sở được ghi tên vào Sách Xanh và có điểm tổng cộng từ 100 điểm trở lên và chấp hành tốt các quy định pháp luật khác như thuế, bảo hiểm xã hội, công đoàn, lao động thì được UBND tỉnh Bình Dương khen thưởng, tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương và biểu trưng của Sách Xanh.

UBND tỉnh Bình Dương giao Sở TN&MT thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá cơ sở và xây dựng Sách Xanh (Hội đồng). Hội đồng là tổ chức giúp Sở TN&MT đánh giá, phân hạng, xét chọn các cơ sở thực hiện tốt yêu cầu về BVMT để xây dựng Sách Xanh và tổ chức khen thưởng các cơ sở có thành tích xuất sắc, đồng thời, xem xét, phân tích, đánh giá, lựa chọn các cơ sở thực hiện tốt yêu cầu về BVMT trên địa bản tỉnh; tổng hợp kết quả đánh giá, xét chọn để Sở TN&MT phối hợp Sở Nội vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương xem xét, quyết định tặng biểu trưng của Sách Xanh và khen thưởng các cơ sở có thành tích xuất sắc theo nội dung Kế hoạch này.

Thành phần của Hội đồng, gồm: 01 Chủ tịch Hội đồng, 01 Phó Chủ tịch Hội đồng, 01 Ủy viên Thư ký và các Ủy viên khác. Trong đó, Chủ tịch Hội đồng là Lãnh đạo Sở TN&MT Bình Dương; Phó Chủ tịch Hội đồng là Lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương; Ủy viên Hội đồng là đại diện các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan; Ủy viên Thư ký là cán bộ của Cơ quan thường trực Hội đồng giúp việc thực hiện các nhiệm vụ của Cơ quan thường trực - Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương.

Sở TN&MT Bình Dương cũng được giao chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức đánh giá, phân hạng các cơ sở và xây dựng Sách Xanh; trình UBND tỉnh Bình Dương ban hành Sách Xanh; phối hợp với Sở Nội vụ trình UBND tỉnh khen thưởng các cơ sở có thành tích xuất sắc theo quy định của Kế hoạch. Còn Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương, Sở Công thương, Sở Xây dựng, Sở NN&PTNT, UBND các huyện, thị xã, thành phố được giao thống kê các cơ sở thực hiện tốt công BVMT theo thẩm quyền quản lý gửi về Sở TN&MT để phục vụ cho công tác đánh giá các cơ sở và xây dựng Sách Xanh.

Đồng thời, Cục Thuế tỉnh, Bảo hiểm Xã hội, Liên đoàn Lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương được giao phối hợp Sở TN&MT trong quá trình ra soát việc chấp hành các quy định pháp luật về thuế, bảo hiểm xã hội, công đoàn, lao động để tổ chức khen thưởng các cơ sở theo quy định của Kế hoạch này. Riêng Sở Nội vụ được giao chủ trì, phối hợp Sở TN&MT trình UBND tỉnh Bình Dương khen thưởng các cơ sở có thành tích xuất sắc theo quy định của Kế hoạch.

Nguồn tin: monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây