Tăng cường các giải pháp thực hiện giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Thứ hai - 24/06/2024 04:46

Nhằm ứng phó với tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng và chất lượng cuộc sống, UBND TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình giảm ô nhiễm môi trường năm 2024 với mục tiêu giảm thiểu ô nhiễm môi trường, cải thiện chất lượng môi trường không khí, nước và đất trên địa bàn Thành phố.

Tăng cường các giải pháp thực hiện giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

    Theo đó, có 5 nhóm giải pháp được đề ra để thực hiện Kế hoạch giảm thiểu ô nhiễm môi trường như: Tăng cường sự tham gia và phối hợp của các Sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, UBND thành phố Thủ Đức và các quận huyện, các đơn vị có liên quan trong công tác truyền thông về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; Hoàn thiện cơ chế chính sách để thu hút các ngành nghề đầu tư trong lĩnh vực môi trường; Nâng cao năng lực quản lý, phát triển đào tạo nguồn nhân lực đảm bảo thực hiện hiệu quả mục tiêu đề ra. Đồng thời, hiện đại hóa cơ sở vật chất, tăng cường kiểm tra, kiểm soát thực hiện công tác quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tiếp tục đẩy mạnh đầu tư công nghệ cao, khuyến khích việc sử dụng công nghệ, thiết bị tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu chất thải, kiểm soát và xử lý triệt để ô nhiễm; tăng cường liên kết, hợp tác với các tỉnh, thành phố trong vùng và quốc tế trong quản lý, giải quyết các vấn đề tài nguyên, môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

    UBND Thành phố Hồ Chí Minh cũng giao Thủ trưởng các Sở, ngành và cơ quan trực thuộc UBND thành phố, các quận, huyện tổ chức triển khai các giải pháp, chương trình/dự án được phân công nhiệm vụ trong năm 2024; báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch trong năm 2024, trong đó đánh giá cụ thể mức độ hoàn thành các chỉ tiêu được phân công và phương hướng thực hiện năm 2025 gửi về Sở TN&MT để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 30/12/2024.

    Trước đó, UBND TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2024 - 2025. Kế hoạch đề ra mục tiêu tổng quát là tiếp tục tăng cường công tác quản lý chất lượng không khí thông qua kiểm soát nguồn phát sinh khí thải, giám sát chất lượng không khí xung, cảnh báo, dự báo chất lượng không khí nhằm cải thiện chất lượng môi trường không khí và bảo đảm sức khỏe cộng đồng. Đến năm 2025, kiểm soát tốt nguồn khí thải từ hoạt động giao thông vận tải, giảm 85% ô nhiễm không khí tăng thêm (trong giai đoạn 2021 - 2025) do hoạt động giao thông vận tải. Kiểm soát tốt các nguồn khí thải công nghiệp thuộc đối tượng quy định tại Luật Bảo vệ môi trưởng năm 2020, đảm bảo tối thiểu 97% cơ sở sản xuất công nghiệp có phát sinh bụi, khí thải công nghiệp có biện pháp xử lý khí thải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường và 100% cơ sở sản xuất công nghiệp có phát sinh bụi, khí thải công nghiệp lớn, rất lớn theo quy định đầu tư lắp đặt thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục và kết nối truyền số liệu trực tiếp về Sở TN&MT theo quy định.

    Bên cạnh đó, kiểm soát hiệu quả bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động xây dựng, đảm bảo tối thiểu 90% công trình xây dựng tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, giảm thiểu phát sinh bụi, khí thải trong thi công xây dựng công trình. Kiểm soát hiệu quả mùi, khí thải phát sinh từ hoạt động nông nghiệp, hướng tới không còn phát sinh các trường hợp đốt phụ phẩm nông nghiệp sau thu hoạch gây ô nhiễm không khí. Kiểm soát hiệu quả các nguồn khí thải phát sinh từ hoạt động dân sinh, hướng tới không còn phát sinh trường hợp đốt chất thải sinh hoạt hộ gia đình không đúng quy định gây ô nhiễm không khí. Tăng cường công tác giám sát, cảnh báo, dự báo chất lượng môi trường không khí xung quanh tại các đô thị, khu vực tập trung nhiều nguồn thải; trong đó chú trọng quan trắc và xác định hiện trạng ô nhiễm bụi PM10 và PM2.5.

    Để thực hiện mục tiêu trên, TP. Hồ Chí Minh đề ra các nhiệm vụ và giải pháp triển khai thưc hiện, gồm: Phòng ngừa, giảm thiểu phát thải gây ô nhiễm không khí; thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường không khí. Nâng cao năng lực quan trắc, dự báo, cảnh báo chất lượng môi trường không khí; bồi dưỡng nguồn nhân lực về quản lý chất lượng môi trường không khí; tuyên truyền, vận động nhân dân hạn chế phát sinh khí thải, bảo vệ môi trường không khí, bảo vệ sức khỏe trong điều kiện không khí bị ô nhiễm; phát triển công viên và cây xanh công cộng, tăng cường mảng xanh tại các khu dân cư, cơ quan, trường học, hộ gia đình trên địa bàn Thành phố. Ngoài ra, Thành phố ưu tiên nguồn lực tài chính, đa dạng hóa nguồn lực cho hoạt động quản lý chất lượng môi trường không khí. Hợp tác quốc tế và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực, công nghệ về quản lý chất lượng môi trường không khí.

Nguồn tin: tapchimoitruong.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây