BVMT tại Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên (Bà Rịa - Vũng Tàu): Siết chặt việc xử lý nước thải

Thứ năm - 10/08/2023 21:00
Thời gian qua, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm xử lý an toàn, hiệu quả hoạt động xả nước thải của các nhà máy trong Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên. Tuy vậy, đến nay, vẫn còn một số doanh nghiệp chưa chấp hành nghiêm các quy định về xử lý nước thải, khiến một số khu vực xung quanh bị ảnh hưởng dẫn tới bức xúc của người dân.
BVMT tại Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên (Bà Rịa - Vũng Tàu): Siết chặt việc xử lý nước thải

Tập trung đầu tư hạ tầng

Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên (xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ) đã được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 3318/QĐ-UBND ngày 22/11/2016, với diện tích 137,6ha và có chức năng xử lý chất thải công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại. Hiện nay, Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên có 19 dự án được giao đất với diện tích 82,66ha để đầu tư các nhà máy xử lý chất thải, trong đó có 10 nhà máy đã phát sinh nước thải.

Vào tháng 11/2018, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 3183/QĐ-UBND giao Công ty TNHH Môi trường Quý Tiến đầu tư Nhà máy xử lý nước thải tập trung bằng nguồn vốn của doanh nghiệp. Nhà máy Xử lý nước thải tập trung Quý Tiến có nhiệm vụ thu gom, xử lý nước thải của các nhà máy hoạt động trong Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên để xử lý tập trung thay vì các doanh nghiệp tự xử lý cục bộ rồi thải nước thải ra môi trường như trước đây.

Nhà máy Xử lý nước thải tập trung Quý Tiến được phê duyệt với công suất 2.000m3/ngày đêm và chia làm 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 của Nhà máy có công suất 1.000m3/ngày đêm đã chính thức đi vào hoạt động từ tháng 9/2022. Toàn bộ hệ thống thu gom nước thải đã được đấu nối tới từng doanh nghiệp đã và đang hoạt động trong Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên. Đến nay, có 10/10 nhà máy đang hoạt động có phát sinh nước thải đã đấu nối về Nhà máy để xử lý.\

Ông Đặng Sơn Hải - Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết: Nếu như trước đây, các doanh nghiệp hoạt động có phát sinh nước thải sẽ phải tự xử lý nước thải đạt cột B rồi thải ra môi trường, thì khi đấu nối về Nhà máy Xử lý nước thải tập trung Quý Tiến sẽ được xử lý thêm một bước đạt cột A theo QCVN 40:2011/BTNMT mới thải ra môi trường. Hệ thống xử lý nước thải này được xây dựng theo quy định của Bộ TN&MT và được lắp đặt hệ thống quan trắc tự động truyền số liệu về Trung tâm tiếp nhận của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để theo dõi.

Tuy đã đấu nối về Nhà máy và ký hợp đồng xử lý nước thải với Công ty TNHH Môi trường Quý Tiến, một số doanh nghiệp có nhà máy hoạt động trong Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên đã lén lút bơm nước thải ra môi trường. Điển hình mới đây, Công ty KBEC Vina đã lén lút bơm nước thải chưa xử lý ra cánh đồng tưới rồi chảy ra suối Giao Kèo, khiến người dân sinh sống tại khu vực xung quanh suối Giao Kèo lo lắng và bức xúc. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, củng cố hồ sơ tham mưu UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xử lý theo đúng quy định.

Giám sát chặt việc xả thải

Ông Đặng Sơn Hải - Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhận định: Việc đầu tư Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc chủ động xử lý chất thải phát sinh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Song, với tính chất là một Khu xử lý chất thải tập trung nên cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro, phát sinh nhiều vấn đề về môi trường. Do đó, Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên được xếp vào nhóm có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao của tỉnh, cần phải triển khai các giải pháp để phòng ngừa, cải thiện và khắc phục.

Theo đó, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ban hành Quyết định số 33/2023/QĐ-UBND về Quy chế Quản lý Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên. Quyết định mới này có hiệu lực thi hành từ ngày 17/7/2023, thay thế Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 22/9/2017. Theo Quyết định số 33/2023/QĐ-UBND thì việc quản lý khu chất thải tập trung phải đảm bảo theo 5 nguyên tắc, đó là khu xử lý chất thải tập trung phải được đầu tư xây dựng, khai thác, vận hành, quản lý phù hợp quy hoạch quản lý chất thải của tỉnh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

a1.-nha-may-xu-ly.jpg
10/10 nhà máy có phát sinh nước thải đều đã đấu nối vào hệ thống thu gom dẫn về Nhà máy Xử lý nước thải tập trung Tóc Tiên để xử lý.

Trong đó, các loại chất thải (chất thải rắn sinh hoạt và công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại, chất thải khác) được thu gom, vận chuyển đến Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên để xử lý phải được kiểm soát theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; nước thải phát sinh từ các cơ sở xử lý chất thải trong Khu xử lý chất thải tập trung này được yêu cầu đấu nối vào tuyến cống thu gom dẫn về công trình trạm xử lý nước thải tập trung để được xử lý bảo đảm đạt quy chuẩn môi trường trước khi xả thải ra môi trường…

Quy chế Quản lý trên cũng quy định cụ thể về trách nhiệm đối với chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật, chủ đầu tư các dự án xử lý chất thải trong Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên là phải tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ TN&MT quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 2020. Đồng thời, phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu để xảy ra sự cố môi trường đối với hệ thống thu gom, xử lý nước thải trong Khu xử lý chất thải tập trung này.

“Thời gian tới, để phòng ngừa các tác động có hại cho môi trường tại Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên, Sở TN&MT tiếp tục phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND TX. Phú Mỹ tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường nhằm phát huy vai trò của cộng đồng dân cư trong việc giám sát, phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các nhà máy; đồng thời, kịp thời phát hiện các nhà máy lén lút xả nước thải không đúng quy định ra môi trường”.

Ông Đặng Sơn Hải - Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ông Đặng Sơn Hải cho rằng: Thời gian qua, mặc dù các sở, ngành đã triển khai nhiều giải pháp bảo vệ môi trường tại Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên, nhưng kết quả mang lại chưa cao. Do đó, thời gian tới, ngoài việc thực hiện nghiêm Quyết định số 33/2023/QĐ-UBND của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về Quy chế Quản lý Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục tăng cường phối hợp với các sở, ngành và các địa phương thực hiện giám sát về bảo vệ môi trường đối với các doanh nghiệp đang hoạt động trong Khu xử lý chất thải tập trung này; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các nhà máy cố tình vi phạm, lén lút xả nước thải không đúng quy định ra môi trường để đảm bảo nguồn thải được giám sát chặt chẽ, giảm thiểu các nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tăng cường phối hợp với các sở, ngành chức năng và UBND TX. Phú Mỹ hướng dẫn các doanh nghiệp những thủ tục liên quan đến việc lập phương án xử lý nước thải và đấu nối nước thải vào tuyến cống thu gom nước thải để dẫn về Nhà máy Xử lý nước thải tập trung Tóc Tiên xử lý trước khi thải ra môi trường theo quy định; yêu cầu các doanh nghiệp gắn camera giám sát điểm thoát nước mưa; rà soát các kịch bản có khả năng xảy ra sự cố môi trường và phương án phòng ngừa, ứng phó bảo đảm phù hợp với thực tế…

Nguồn tin: baotainguyenmoitruong.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây