Quyết định số 991/QĐ-BTNMT, Ban hành Kế hoạch thực hiện dân chủ trong hoạt động của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2021

Chủ nhật - 23/05/2021 21:27
Ngày 20/5, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 991/QĐ-BTNMT Ban hành Kế hoạch thực hiện dân chủ trong hoạt động của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2021 (Kế hoạch).

Kế hoạch nhằm thực hiện đầy đủ, toàn diện, có hiệu quả các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ (sau đây viết tắt là QCDC) tại Bộ Tài nguyên và Môi trường; Phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị thuộc Bộ trong việc thực hiện QCDC trong hoạt động của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện và chống các hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu nhân dân.

Kế hoạch được xây dựng với yêu cầu bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự đảng Bộ, Đảng ủy Bộ, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường; đồng thời phát huy vai trò của các tổ chức tổ chức chính trị - xã hội và của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện dân chủ; Bám sát các nhiệm vụ công tác năm 2021 của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện QCDC ở cơ sở để cụ thể hóa thành các nhiệm vụ phù hợp với tình hình thực tế công tác của Bộ trong điều kiện tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa tập trung chỉ đạo đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đề ra 7 nhiệm vụ và giải pháp, gồm: (1) Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt về thực hiện QCDC ở cơ sở. (2) Đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, đảm bảo thực chất, hiệu quả. (3) Gắn việc thực hiện QCDC ở cơ sở với thực hiện cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc, tác phong của cán bộ, công chức, viên chức. (4) Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, trách nhiệm của chính quyền, người đứng đầu trong thực hiện QCDC ở cơ sở; đẩy mạnh hoạt động đối thoại. (5) Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện QCDC ở cơ sở. (6) Tiếp tục kiện toàn, đổi mới hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. (7) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Bộ Tài nguyên và Môi trường giao các đơn vị trực thuộc Bộ chủ động thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo Phụ lục Kế hoạch tại Quyết định số 991/QĐ-BTNMT, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng công việc.

Nguồn tin: Cổng TTĐT Báo TN&MT

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây