Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05 tháng 6), Tháng hành động vì môi trường năm 2024

 •   09/05/2024 22:33:00
 •   Đã xem: 165

Ngày 9/5/2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 2964/BTNMT-TTTT gửi các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05 tháng 6), Tháng hành động vì môi trường năm 2024.

Quyết định số 919/QĐ-BTNMT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường

 •   12/04/2024 08:50:00
 •   Đã xem: 139

Ngày 9/4/2024, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh đã ký ban hành Quyết định số 919/QĐ-BTNMT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường.

Bổ sung 2 Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ TN&MT nhiệm kỳ 2020-2025

Bổ sung 2 Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ TN&MT nhiệm kỳ 2020-2025

 •   24/03/2024 22:36:00
 •   Đã xem: 221

Sáng 22/3, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ TN&MT đã tổ chức công bố Quyết định của Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương về việc chuẩn y bổ sung Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ TN&MT nhiệm kỳ 2020 -2025. Đồng chí Lê Công Thành, Bí thư Đảng uỷ, Thứ trưởng Bộ TN&MT chủ trì Hội nghị.

Công văn số 1221/BTNMT-TTTT Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024

 •   19/03/2024 03:15:00
 •   Đã xem: 186
Ngày 28/2/2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 1221/BTNMT-TTTT gửi các bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các Đại sứ quán, tổ chức quốc tế tại Việt Nam về việc hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024.

Quyết định số 538/QĐ-BTNMT Ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động thực hiện nhiệm vụ "Chương trình đối tác hành động quốc gia về nhựa (NPAP) và tham gia các diễn đàn quốc tế về rác thải nhựa năm 2024"

 •   11/03/2024 00:02:00
 •   Đã xem: 232
Ngày 7/3/2024, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành đã ký ban hành và thay thế Quyết định số 225/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 01 năm 2024

Quyết định 248/QĐ-BTNMT 2024 Ban hành Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

 •   15/02/2024 22:31:00
 •   Đã xem: 251

Quyết định được ký ban hành ngày 29/01/2024 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Quyết định số 278/QĐ-BTNMT Về việc ban hành Chương trình công tác năm 2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

 •   11/02/2024 21:24:00
 •   Đã xem: 154

Ngày 30/01/2024, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh đã ký Quyết định số 278/QĐ-BTMT về việc ban hành Chương trình công tác năm 2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Quyết định 169/QĐ-BTNMT Ban hành Quy chế quản lý tài chính trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

 •   25/01/2024 23:24:00
 •   Đã xem: 355
Quyết định được ký ban hành ngày 18/01/2024 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Quyết định 06/QĐ-BTNMT Ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ chuyên môn thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường

 •   11/01/2024 04:03:00
 •   Đã xem: 436
Quyết định được ký ban hành ngày 02/01/2024 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Công bố 08 sự kiện nổi bật của Ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2023

Công bố 08 sự kiện nổi bật của Ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2023

 •   01/01/2024 22:48:00
 •   Đã xem: 327
Ngày 29/12/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 4212/QĐ-BTNMT công bố các sự kiện của Ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2023
Bộ TN&MT: Thông báo số 782/TB-BTNMT Công bố danh sách các tổ chức được ủy quyền tổ chức thực hiện tái chế

Bộ TN&MT: Thông báo số 782/TB-BTNMT Công bố danh sách các tổ chức được ủy quyền tổ chức thực hiện tái chế

 •   23/12/2023 20:53:00
 •   Đã xem: 615
Theo đó, trên cơ sở đơn đề nghị công bố tổ chức được ủy quyền tổ chức thực hiện tái chế sản phẩm, bao bì theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, sau khi xem xét hồ sơ có liên quan, Bộ TN&MT công bố danh sách các tổ chức được ủy quyền tổ chức thực hiện tái chế sản phẩm, bao bì đáp ứng yêu cầu quy định tại khoản 5 Điều 79 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.
Ban hành Thông tư số 15/2023/TT-BTNMT: Quy định về cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường

Ban hành Thông tư số 15/2023/TT-BTNMT: Quy định về cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường

 •   19/11/2023 22:19:00
 •   Đã xem: 350
Thông tư này gồm 17 Điều quy định về việc cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường.Thông tư này không điều chỉnh đối với thông tin, dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường thuộc danh mục bí mật nhà nước. Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường.
Bộ TN&MT ban hành hướng dẫn kỹ thuật về phân loại chất thải rắn sinh hoạt

Bộ TN&MT ban hành hướng dẫn kỹ thuật về phân loại chất thải rắn sinh hoạt

 •   06/11/2023 06:31:00
 •   Đã xem: 329
Để tiếp tục hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai hoạt động phân loại chất thải rắn sinh hoạt theo quy định tại khoản 5 Điều 79 Luật Bảo vệ môi trường, ngày 02/11/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 9368/BTNMT-KSON gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc hướng dẫn kỹ thuật về phân loại chất thải rắn sinh hoạt.
Tăng cường năng lực phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường cấp quốc gia

Tăng cường năng lực phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường cấp quốc gia

 •   29/10/2023 20:56:00
 •   Đã xem: 309
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 1251/QĐ-TTg ngày 26/10/2023 phê duyệt Chương trình tăng cường năng lực phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường cấp quốc gia đến năm 2030.

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng

 •   23/10/2023 23:21:00
 •   Đã xem: 326
Ngày 19/10, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Công văn số 8896/BTNMT-TCCB gửi các đơn vị trực thuộc về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng.
Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh trao Quyết định bổ nhiệm kiện toàn lãnh đạo Viện Khoa học môi trường, biển và hải đảo

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh trao Quyết định bổ nhiệm kiện toàn lãnh đạo Viện Khoa học môi trường, biển và hải đảo

 •   14/10/2023 00:31:00
 •   Đã xem: 349
Ngày 13/10, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh đã trao Quyết định cho Viện trưởng Nguyễn Lê Tuấn cùng các Phó Viện trưởng Viện Khoa học môi trường, biển và hải đảo, Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Khẩn trương hoàn thiện hướng dẫn kỹ thuật phân loại rác thải sinh hoạt

Khẩn trương hoàn thiện hướng dẫn kỹ thuật phân loại rác thải sinh hoạt

 •   01/10/2023 21:16:00
 •   Đã xem: 324
Sáng 29/9, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân chủ trì cuộc họp nghe Cục Kiểm soát ô nhiễm báo cáo về việc hoàn thiện dự thảo Hướng dẫn kỹ thuật phân loại chất thải rắn sinh hoạt. Tham dự cuộc họp có đại diện các Vụ Pháp chế, Khoa học và Công nghệ; đại diện Sở TN&MT thành phố Hải Phòng, tỉnh Bắc Giang và Thái Nguyên.

Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 174/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Cửu Long thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

 •   24/09/2023 21:12:00
 •   Đã xem: 330
Ngày 21/9, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành ký Quyết định số 2729/QĐ-BTNMT Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 174/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Bộ TN&MT phát động Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023

Bộ TN&MT phát động Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023

 •   18/09/2023 02:00:00
 •   Đã xem: 474
Bộ TN&MT vừa gửi Công văn số 7294/BTNMT-TTTT tới các Bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 với chủ đề “Chung tay hành động cho thế giới sạch hơn”.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây